Badania termowizyjne stosowane w budownictwie, mogą dostarczyć cennych informacji dotyczących nie tylko miejsc, gdzie straty energetyczne budynku są największe, ale pozwalają również zlokalizować przecieki z instalacji wodnej, czy też przeciążenia instalacji elektrycznej. Dzięki stosowaniu kamer termowizyjnych badanie budynku jest szybkie i nieinwazyjne, a dostarczone tą metodą wyniki są przekonujące i precyzyjne.

Jak działa kamera termowizyjna?

Kamera termowizyjna wykrywa promieniowanie podczerwone z widma magnetycznego, aby wytworzyć obraz przedstawiający zmiany temperatury wykryte w polu widzenia kamery. Nawet bardzo niewielkie odchylenia temperatury powodują dużą zmianę ilości promieniowania emitowanego z danego materiału. Wiele kamer ma czułość pozwalającą na dostrzeżenie różnic o 0,2°C. Badania termowizyjne pozwalają na doskonałe odwzorowanie charakterystyki energetycznej konstrukcji w znanych warunkach, niezależnie czy obiektem badania jest skrzynka elektryczna, czy cała ściana budynku.

Termowizja w budownictwie – dlaczego warto?

Badania termowizyjne dostarczają informacji, dzięki którym możemy określić czy oraz kiedy budynek wymaga naprawy lub konserwacji, oraz czy określona konstrukcja spełnia kryteria wydajności. Największą jednak zaletą stosowania termowizji w budownictwie jest niewątpliwie możliwość bezinwazyjnego wykrycia problemu, dopóki jest on jeszcze mały i niedostrzegalny gołym okiem, co znacznie ogranicza koszty naprawy, które z czasem mogą przybrać duże rozmiary wymagające natychmiastowej reakcji.

Jakie uszkodzenia można wykryć podczas badania termowizyjnego?

Badanie termowizyjne pozwala na zdiagnozowanie problemów wynikających z codziennej eksploatacji oraz ekspozycji budynku na zmienne warunki atmosferyczne. Przy pomocy profesjonalnej kamery termowizyjnej możemy określić:

 • poziom strat energii cieplnej, jakie tracimy każdego dnia,
 • uszkodzenia oraz brak ciągłości izolacji,
 • zawilgocenie izolacji w strukturach zewnętrznych budynku, dachu czy też w ścianach,
 • występowanie mostków termicznych,
 • przecieki dachu,
 • występowanie pleśni,
 • wady konstrukcyjne,
 • nieszczelność okien, drzwi i bram,
 • przecieki z instalacji wodnej,
 • wady w liniach zasilających oraz w centralnym ogrzewaniu,
 • przeciążenia instalacji elektrycznej.

Przenikanie powietrza

Wizualizacja różnicy temperatur jest przydatna wokół okien, drzwi i innych otworów w budynkach. W ten sposób można zidentyfikować miejsca, gdzie występuje przenikanie powietrza. Badanie termowizyjne wykonywane jest wraz z metodą ciśnieniową i odbywa się po stronie konstrukcji, gdzie ciśnienie jest ujemne. Tego typu defekty powodują większe zużycie energii, która jest niezbędna do utrzymania żądanej temperatury w pomieszczeniach. Przenikanie powietrza może też prowadzić do skraplania się pary wodnej w konstrukcji budynku.

Wykrywanie problemów w instalacji hydraulicznej

Termowizja przydatna jest również przy diagnozowaniu problemów z instalacją hydrauliczną. Dzięki gorącej wodzie, którą należy przepuścić przez rury, można wykryć zatkane oraz pęknięte rury, a także inne awarie nawet wówczas gdy rury znajdują się w ścianach lub pod podłogą.

Lokalizowanie mostków termicznych

Mostki termiczne są to miejsca, gdzie ciepło ucieka z budynku na zewnątrz. Występowanie mostków termicznych spowodowane jest uwarunkowaniami technologicznymi i mogą odpowiadać za obniżanie się temperatury w pomieszczeniach. Mostki termiczne mogą obawiać się zawilgoceniem pomieszczeń, szczególnie w rogach.

Wykrywanie problemów z instalacją elektryczną

Korzystając z termowizji w budownictwie można bez ingerowania w ściany czy sufity sprawdzić obwody lub łożyska silnika pod względem ewentualnego przeciążenia. Można również zidentyfikować problemy z dystrybucją energii elektrycznej lub występowanie luźnych połączeń. Zaniedbania w zakresie defektów instalacji elektrycznej mogą prowadzić do awarii zasilania, a także pożaru. Jako przykład można podać luźne połączenia, które ulegają zabrudzeniu, przez co zostaje zwiększony opór, w następstwie czego obwód ulega przegrzaniu i może ulec awarii.

Termowizja w budownictwie – Inne zastosowania

Możesz również sprawdzić, czy instalacja izolacji została przeprowadzona prawidłowo, czy w budynku nie znajdują lub sprawdzić nieszczelności hydrauliczne. Możliwe jest zidentyfikowanie miejsc, które w niedalekiej przyszłości będą wymagały konserwacji. Wcześniejsze wykonanie napraw, może zapobiec występowaniu przestojów, awarii, a nawet może zapobiec powstaniu pożaru. Badanie termowizyjne jest także bardzo dobrym sposobem na zidentyfikowanie miejsc powodujących straty energetyczne. Uszczelnienie takich miejsc może być bardzo opłacalne w długim okresie czasu i przyczynić się do wzrostu oszczędności.

Kiedy możliwe jest wykonanie badania termowizyjnego?

Aby badanie kamerą termowizyjną przyniosło najlepsze efekty, różnica temperatur powinna oscylować pomiędzy 12-15°C. W związku z tym badanie można wykonać w czasie sezonu grzewczego tj. od jesieni do wczesnej wiosny. Badania termowizyjne, które mogą zostać przeprowadzone w ciągu całego roku, dotyczą maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznej, szaf elektrycznych oraz sterowniczych, lokalizowania przeciążenia przewodów elektrycznych oraz innych wadliwych podłączeń. Badanie może zostać przeprowadzone nie tylko w blokach oraz domach mieszkalnych, ale także w budynkach należących do firm przemysłowych oraz medycznych.

Termowizja w budownictwie to sposób na graficzne przedstawienie miejsc, przez które uciekają nasze ciężko zarobione pieniądze. Dzięki przeprowadzonemu w porę badaniu termowizyjnemu możemy dużo zaoszczędzić! Zamiast wydawać pieniądze na naprawę całego dachu wystarczającym może być naprawa jedynie jego części. Zapobieganie w tym przypadku pozwala oszczędzić stresu, pieniędzy i czasu.

Bardzo dziękujemy za przeczytanie naszego wpisu. Mamy nadzieję, że teraz temat termowizji w budownictwie nie ma przed Tobą tajemnic. Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami oraz naszą ofertą.

Pozdrawiamy
Zespól Eko-Izolacje Warszawa

Call Now Button
Facebook Youtube